Reisdocumenten

U kunt met een paspoort, eID (België) of id kaart naar Turkije reizen. Hieronder lichten we toe het zit met de geldigheid van deze reisdocumenten.

Op veel websites staat dat het verplicht is om een paspoort of identiteitskaart te hebben welke bij aankomst in Turkije nog minimaal 6 maanden of 180 geldig is. Dit is niet de formele termijn maar een advies van de Turkse overheid. De formele regelgeving is iets ingewikkelder.

Wilt u met uw id kaart naar Turkije? Of wilt u echt weten hoe het zit met de eisen aan de geldigheid van uw paspoort voor uw bezoek aan Turkije? Lees dan onderstaande toelichting.

Vanaf 1 januari 2015 moeten buitenlanders die Turkije willen binnenkomen, een reisdocument (paspoort) met een vervaldatum hebben van ten minste 60 dagen na de “verblijfsduur” van hun visum, e-visum, visumvrijstelling of verblijfsvergunning.

  • Voorbeeld A: Om Turkije binnen te komen met een visum met een verblijfsduur van 90 dagen, moeten buitenlanders een paspoort / reisdocument hebben dat minstens 60 dagen geldig is, wat een totaal van 150 dagen (90 dagen + 60 dagen / 5 maanden) is ) van geldigheid op het moment van binnenkomst.
  • Voorbeeld B: Om Turkije binnen te komen met een visum met een verblijfsduur van 30 dagen, moeten buitenlanders een paspoort / reisdocument hebben dat minstens 60 dagen geldig is, wat een totaal van 90 dagen is (30 dagen + 60 dagen / 3 maanden) ) van geldigheid op het moment van binnenkomst.

In overeenstemming met internationale overeenkomsten en bijzondere wettelijke bepalingen zijn er meerder categorieën vrijgesteld van deze bepaling. Hieronder lichten we graag de belangrijkste uit:

Burgers van landen die Turkije mogen binnenkomen met hun nationale identiteitskaarten in overeenstemming met de “Europese Overeenkomst betreffende de voorschriften voor het verkeer van personen tussen de lidstaten van de Raad van Europa”.

Formeel genomen mag u dus Turkije in met uw ID kaart welke alleen geldig is voor de duur van uw verblijf. We merken echter dat ook de Turkse ambtenaren niet goed op de hoogte zijn van deze uitzondering. Ons advies is daarom om de richtlijnen aan te houden welke gelden voor het paspoort. Nog beter is het om naar Turkije te reizen met een id kaart welke nog minimaal 6 maanden geldig is.

Samengevat:

Ondanks bovenstaande formele regels wordt u door de Turkse overheid vriendelijk geadviseerd om een reisdocument / paspoort mee te nemen welke ten minste 6 maanden geldig is vanaf de datum van uw aankomst in Turkije.

Bron: http://www.mfa.gov.tr/countries-whose-citizens-are-allowed-to-enter-turkey-with-their-national-id_s.en.mfa

Wilt u een Turks visum aanvragen?

Vraag visum aan