Privacy statement

Via de website www.MijnVisum.nl worden persoonsgegevens verwerkt. Met deze privacygevoelige gegevens gaan we zorgvuldig om. We vinden het van groot belang dat de verwerking zorgvuldig gebeurt en in overeenstemming is met de Europese wet en voldoet aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

 

Samengevat

  • Wij zijn duidelijk en open over de verzameling van persoonsgegevens en waarom we dit doen.
  • Uw gegevens hebben we nodig om de verwerking van het visum mogelijk te maken of om contact met u op te kunnen nemen.
  • Wij wisselen alleen persoonsgegevens uit met derde partijen wanneer dit strikt noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de verwerking van het visum of een betaling.
  • U bent eigenaar van uw gegevens en mag deze inzien, laten aanpassen en verwijderen. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor onze dienstverlening.
  • Wij gaan geheel volgens de Europese wet en privacywetgeving om met uw gegevens.

 

Algemeen

MijnVisum is gevestigd aan Aarhusweg 2-3, 9723 JJ Groningen. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67062326.

MijnVisum behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

 

 

Doeleinden en grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens

MijnVisum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het aanvragen van uw visum of Esta
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Het kunnen voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen

MijnVisum vindt uw privacy belangrijk en gaat ten allen tijde zorgvuldig om met de gegevens die u aan ons verstrekt. We hebben maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

MijnVisum verzamelt alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor het aanvragen en verstrekken van een visum.

Door gebruikt te maken van onze diensten geeft u ons toestemming uw gegevens te verwerken met het aanvragen van een visum als doel.

Uw contactgegevens waaronder uw adres, telefoonnummer en e-mailadres gebruiken wij alleen om het visum naar u te verzenden of om contact met u op te nemen over uw visumaanvraag.

Het verwerken van de gevraagde persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienst: het aanvragen van een visum. Indien u uw persoonsgegevens niet aan ons verstrekt kunnen wij geen visum voor u aanvragen.

De gegevens worden enkel verzameld voor het uitvoeren van de overeenkomst.

 

Het bewaren van uw gegevens

Wanneer u uw gegevens op het aanvraagformulier heeft ingevuld en de aanvraag heeft verstuurd, maar de betaling nog niet heeft voldaan, bewaren we uw gegevens 14 dagen. Na 14 dagen verwijderen we uw gegevens uit onze systemen.

Als u uw aanvraag heeft ingediend en betaald heeft nemen we uw visumaanvraag in behandeling. Nadat uw visum is uitgegeven en naar u is verzonden worden uw persoonsgegevens, op uw naam en adresgegevens en het visumdocument na, na 7 dagen uit onze database verwijderd.

Uw visumdocument wordt uit onze systemen verwijderd wanneer de geldigheid is verlopen. De geldigheid van een visum verschilt per bestemming. U kunt de geldigheid van de verschillende visa vinden op onze website of hierover contact met ons opnemen.

Uw visum en contactgegevens bewaren we om het visum op een later tijdstip op uw verzoek te kunnen raadplegen.

 

Verstrekking aan derden

We verwerken uw persoonsgegevens enkel met het doel uw visum aan te vragen en te verkrijgen. We delen uw gegevens alleen met de autoriteiten van het land  waarvoor u een visum aanvraagt.

Voor enkele landen werken we mogelijk samen met andere partijen voor het aanvragen van visa. Met deze externe partijen delen we alleen die gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het verwerken van de visumaanvraag. We hebben schriftelijke afspraken met deze partijen met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Daarin staat onder andere dat uw gegevens niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt dan het aanvragen van uw visum en dat uw gegevens verwijderd moeten worden als ze niet meer nodig zijn voor de overeenkomst.

 

Inzage, wijzigen of verwijderen van uw gegevens

U heeft het recht uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Wanneer u dit wenst kunt u uw verzoek mailen naar info@mijnvisum.nl Wij zullen uw identiteit controleren voordat u uw gegevens in kan zien. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren daarna zo snel mogelijk op uw verzoek.

Houd er rekening mee dat het niet meer mogelijk is uw gegevens te wijzigen nadat uw visumaanvraag in behandeling is genomen door de autoriteit van het land waarvoor u een visum aanvraagt.

Houd er ook rekening mee dat wij uw visum niet meer kunnen oproepen wanneer we al uw gegevens hebben verwijderd.

MijnVisum kan uw gegevens niet (laten) verwijderen uit de systemen van de autoriteiten van de landen die uw visumaanvraag verwerken.


Klachten en Autoriteit persoonsgegevens

MijnVisum zorg voor een veilige verwerking van uw gegevens. Wanneer u een klacht, vraag of opmerking heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. We helpen u graag.

Wanneer u een klacht heeft waar we samen niet uit komen, dan kunt u de klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Beveiliging

Onze website is beveiligd door middel van een SSL verbinding. Een SSL-verbinding is een gecodeerde verbinding tussen uw browser en de website van MijnVisum.nl. Uw gegevens worden hierdoor veilig en versleuteld verzonden zodat ze niet onderschept kunnen worden.


Cookies en andere technieken voor analyse en verbetering

MijnVisum.nl maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw pc, tablet of smartphone. Cookies bevatten geen persoonsgegevens. De cookies zorgen voor een goed functionerende website en deze zorgen er ook voor dat we de website kunnen optimaliseren.

Bij een eerste bezoek aan MijnVisum.nl informeren wij over de cookies en vragen toestemming voor het plaatsen ervan. Het afmelden en het verwijderen van cookies kunt u doen in uw internetbrowser. In dat geval kan het zijn dat de MijnVisum.nl niet (optimaal) werkt.

MijnVisum.nl maakt gebruik van Google Analytics om de website bezoekers bij te houden. Deze statistieken worden geanonimiseerd opgeslagen en zijn niet naar u te herleiden.


Aansprakelijkheid

MijnVisum spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen links naar andere websites of diensten van derden kan MijnVisum nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

De op de website aangeboden diensten en tarieven worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van MijnVisum.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MijnVisum Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MijnVisum. Uitgezonderd hetgeen anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

Overig

De inhoud van deze privacy statement kan door ons aangepast worden. Uw gegevens zullen we nooit gebruiken voor andere doeleinden dan nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst.

 

 

Wilt u een Turks visum aanvragen?

Vraag visum aan